İletişim | Hakkımızda
ANHA

Devrimci Öğrenci Hareketi kuruluşunu ilan etti

HABER MERKEZİ – Devrimci Öğrenci Hareketi İzmir merkez sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamayla kuruluşunu ilan etti . Yapılan açıklamada, “Baskı ve Gençliği Kontrol Altında Tutmaya Dayalı Yaklaşımı Reddediyoruz.”denildi.

Devrimci Öğrenci Hareketinin kuruluşa ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“Devrimci Demokrat Yurtsever kamuoyuna !!

İnsanlık tarihinin belirli bir evresinde ortaya çıkan üniversitelerin, en ilkel yapısı bile binlerce yılın ardından Türkiye’de mumla aranır durumda. Demokrasinin polis copuyla, bilimin sermayedarlarla yürütülmeye çalışıldığı, bir dikta rejimine sahibiz.

Topluma ve toplumun sorunlarına yabancılaşmış üniversitelerimizde gerçek hiçbir konunun tartışma gündemi haline gelmesine izin verilmezken, her fırsatta bireycilik, kariyerizm, çıkarcılık insanlığın biricik değerleriymiş gibi algılatılmaya çalışılıyor. Üniversiteler “Uslu”, “kaderci”, “itaatkâr” bir nesil üreten torna makineleriymiş işlevi görüyor. YÖK eliyle tek tip öğrenci profili oluşturulmak isteniyor.

Hileli sınavların ayyuka çıktığı, üniversite mezunlarında işsizlik oranlarının tavan yaptığı koşullar altında üniversiteler, gençliğe “kurtuluş”un kapısı olarak gösteriliyor. Bizler kurtuluşun bireysel olamayacağının altını bir kez daha çizerek, yalan, hile, baskı ve gençliği kontrol altında tutmaya dayalı yaklaşımı reddediyoruz.

DÖH açıklamanın devamında ise; Her türlü evrensel kriterin hiçe sayıldığı bu yaklaşım, devletin yapısından ayrıştırılarak düşünülemez. Üniversitelerin her türlü anti-demokratik, insanlık dışı uygulamaların teorize edildiği alanlar olduğu ve bu işlevini sürdürdüğü tartışılmaz bir gerçektir. Toplumun en temel sorunları karşısında bile akla ve mantığa aykırı her türlü devlet yaklaşımı akademik kisve altında pişirilip önümüze konmaktadır. Üniversiteler, her türlü gerici yaklaşımın fikirsel mutfağı durumundadır. Kenan Evren’le özdeşleşen “Kart-Kurt” söyleminin Türkiye üniversiteleri tarafından üretildiği aklımızdan çıkmamalıdır.

Böylesi bir tablo içerisinde, kendine biçilen sınırları aşarak içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlılık gösteren öğrenciler ise her türlü baskıyla karşılanmaktadır. En temel demokratik ve ekonomik hak talepleri soruşturma, uzaklaştırma, tutuklamalarla cevaplanmaktadır. Toplumun en dinamik öğesi olan üniversite gençliğinin her şey yolundaymış gibi yerinde oturup sessizce üniversitesini bitirmesi istenmektedir.

Fakat buradan bir kez daha söylüyoruz. Gençlik bu kalıba sığmaz. Birlikteliğin, kolektif çabanın, örgütlülüğün lanetlendiği topraklarda, üniversite gençliği kara büyüleri bozacak güce sahiptir. DÖH tam da bu gücü somutlaştırma çabasıdır. Amed’den, İstanbul’a, Edirne’den Adana’ya dört bir yanda onlarca sorunla cebelleşen üniversite gençliğinin, yasak tanımayacak, boyun eğmeyecek, söylenmek istenmeyenleri var gücüyle haykıracak öğrenci gençlik örgütüdür.

Dost ve düşman herkes bilsin ki ; “Örgütlü gençliğin toplumun öncü gücü” olduğunun bilincinde olarak “Devrimci öğrenci hareketi” ni kurmuş bulunmaktayız.”