İletişim | Hakkımızda
ANHA

Komün; halkların birliği ve kardeşliğidir

RONÎ QAMIŞLO

HABER MERKEZİ – Toplumun doğasında, yani toplumun ilk oluşumunda, başlangıç halinde, tüm halkların geçmişinde özde her şey ortaktır. İnanışlar ortaktır, birbiri için yaşama esastır. Herkesi yürüten, yöneten ruh birlik ve beraberlik ruhudur. Her halkın yeteneği o toplumda birbirini tamamlama ve güçlendirme temelinde kullanıldığından, herkesin yeri önemli olduğundan herkes birbirine bağlıdır. Toplumun kendisi canlı bir organizma olarak anlamlı ve uyumlu bir bütünlük şeklinde oluşmakta ve gelişmektedir kardeşliğin zenginliğidir.

Birlik herkesin birbirine benzemesi değildir. Herkesin kendi farklılığıyla komünün üyesi olması ve farklılığını bu birlik içinde korumasıdır. Her halk, her dil ve kültür komünde kendi kimliği ile özgürce yaşar, bu doğada da böyledir. Birinin diğerlerini engellemesi, eşitsizlik, baskı komünde kabul edilemez. Aileden, köye, mahalleye her şey bu şekildedir. Komünde insanlar birbirini düşünür ve iyi şeyler yapar.

Köy ve mahalle komünleri halkların sorunlarının tartışıldığı ve çözüldüğü yerlerdir. Kendi sorunlarını başkalarına havale etmeden kendilerinin çözmesidir. Birlikte var olma, kolektif olma, ruhsal-düşünsel birlik, dayanışma, yardımlaşma, bir ve bütün olma, özcesi komünal yaşama insan türünün var oluş koşulu olan toplumun tüm şekillerinde ortak özelliktedir. Komün veya kom yaşamı yeni değil aksine oldukça eski ve tarihidir. İnsanlık bugün ayakta kalmışsa ve halen direniyorsa kom ve komünler sayesindedir.nuce_24022014-103252-1393230772.69

Devletçi sistemin özellikle de onun ulus-devlet biçiminin aksine demokratik ulus anlayışı Rojava’da olduğu gibi toplumun çoklu bir yapıda olduğunu bilir. Rojava’da toplum gerçek anlamda da pek çok farklılıktan oluşmaktadır. Denilebilir ki toplum sayısız farklılığın oluşturduğu birliktir. Bu anlayışta farklılıklardan herhangi birini esas, diğerlerini tali haline getirme; birini büyütme, diğerlerini küçültme; birini güçlendirirken, diğerlerini zayıflatma yoktur. Kürt, Arap, Ermeni, Asuri vb. tüm farklılıklar var olmaları itibariyle değerlidir ve eşittir. O nedenle toplumu oluşturan tüm farklılıkların varlıklarını sürdürmeleri, birbirini beslemeleri, birbirlerine güç katmaları olmazsa olmaz kabilindedir. Bu çerçevede toplum için ‘farklılıkların eşitlik temelindeki birliği’ demek en doğru tanımlardan biri olabilir.

İşte demokratik ulus anlayışı temelinde toplumun ahlaki ve politik olan özüne uygun halde yeniden inşa edilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için de her şeyden önce yaşamın kurucu unsuru olan zihniyetin doğru olması gerekir. Bu zihniyet kom ve komünlerde yaratılır. Sağlıklı toplum komün ve kom ile yaşayan toplumdur.