İletişim | Hakkımızda
ANHA

Kuzey Suriye’de seçim hazırlıkları

Video

EKREM BEREKAT

HABER MERKEZİ – Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu, Demokratik Kuzey Suriye Federasyon Sistemi’nin temel altyapısını oluşturacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu, komün seçimlerine büyük bir önem atfetti ve Kuzey Suriye Federasyon Sistemi’nin çekirdeği olarak adlandırdı. Demokratik Federasyon Toplumsal Sözleşmesi’nin 57. Maddesi’ne göre komünler, demokrasinin ilk temel altyapı örgütlenme tarzıdır ve ayrıca örgütsel ve yönetimsel çalışmalarda yönetim oluşturulmasının ve karar alınmasının aracıdır. Komün, bir meclis gibi karar almanın tüm süreçlerinde faaliyette bulunur.

Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Foza Yusuf, komünlerin yaşamsal ihtiyaçlara göre toplum içinde örgütlendiğini ifade etti. Ekonomi, eğitim ve öğretim, sağlık, öz savunma, adalet, kültür ve hizmet alanlarına göre kendi içinde bölümlere ve birimlere ayrılır. Ayrıca günlük işleri yürütmeleri ve denetlemeleri için nöbetleşe olacak şekilde eş sözcülerini görevlendirir.

Komünler; köy ve mahallelerde toplumsal eylemselliklere göre okulların, işyerlerinin, kooperatiflerin, tarım ve ticaret sendikalarının örgütlendirilmesi üzerine kendini örgütler. Ayrıca her bir çalışma birimi komünler içinde bir taraftan ilişkilerini kendi meclis ve komünleriyle yerel düzeyde örgütler, diğer taraftan ise çalışma alanlarıyla ve ilgili kurumlarla koordineli olarak eylemlerini yürütür.

Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu Kurucu Meclisi, geçtiğimiz 27-28 Temmuz’da Rimêlan’da düzenlediği toplantıda 22 Eylül’de Demokratik Kuzey Suriye Federasyon Sistemi’nin komün seçimlerinin yapılacağını belirtmişti.

Komünlerin Demokratik Federayon Sistemi’nin en küçük ve temel yönetim birimi olduğunu söyleyen Foza Yusuf, Demokratik Federasyon Sistemi’nin halk temelini esas aldığını belirtti ve bu nedenle ilk önce komün seçimlerinin yapılması kararını aldıklarını söyledi. Kendini yukardan aşağı doğru örgütlemiş olan Demokratik Özerk Yönetim’in aksine olacak ki bu o dönemin koşularına göreydi. Bu, bölgenin örgütlenmesinde bir boşluk oluşturdu ve geçen dönemde komünler Demokratik Özerk Yönetim’in bir parçası değildi.

Demokratik Federasyon Eşbaşkanı, Rojava Devrimi’nin bölgede başlamasıyla TEV-DEM’in komünleri oluşturma görevini üstlendiğini ifade etti ve şöyle konuştu: “Şu an Demokratik Federasyon bu görevi yerine getirecek. Çünkü komün, toplumsal ve yönetimsel bir birimdir ve herhangi bir parti ya da örgüte bağlı değildir. Fakat Demokratik Federasyon Sistemi’nin bir bölümüdür.”

Rojava’nın her 3 kantonunun bağımsız yüksek seçim komiserlikleri 14 Ağustos’ta Cizre ve Kobanê komiserliklerinin Amudê İlçesi’nde düzenlediği toplantı çerçevesinde, aynı ayın 16’sında komünler eşbaşkanlığı için adaylık başvuru tarihi olarak belirtilmişti.

Bu çerçevede Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Foza Yusuf, bölge halklarına seslenerek şöyle konuştu: “Geçmişte komünlerde ortaya çıkan eksiklikler aşılmalıdır. Komün eşbaşkanları yeniden seçilecek. Bu nedenle tüm halkımız, bu sorumluluk görevini omuzlamaya layık olacak kişilere oy vermelidir.”

(ge)

ANHA