İletişim | Hakkımızda
ANHA

‘Reqa 4. Federal Bölge olarak federasyona katılabilir’

CÎHAD ROJ

HABER MERKEZİ – Arap Ulusal Konseyi Üyesi Nimet Axa, Kuzey Suriye’nin yeni idari bölgelere ayrılmasının amacının toplumun örgütlendirilmesi ve bürokrasinin önünün alınması olduğunu ifade etti. Nimet Axa ayrıca, her federal bölgenin birbirinden bağımsız olacağını her federal bölgenin ekonomik, askeri ve siyasi olarak Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu çatısı altında olacağını belirterek Reqa’nın da 4. Federal Bölge olarak federasyona katılabileceğini vurguladı.

Ulusal Arap Konseyi Üyesi ve aynı zamanda Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu Kurucu Meclisi Üyesi olan Nimet Axa, İdari Bölgeler Yönetim Yasası ve Seçimler Yasası hakkında ANHA’ya değerlendirmelerde bulundu.

Nimet Axa, federasyon sisteminin Suriye krizinin çözümünde en uygun yöntem olacağını belirterek: “Suriye krizinin çözümü bölgemizde demokratik özerklik yönetim sistemi projemizle başladı. Bu düzeye ulaşana kadar uzaklaşma oldu ve ortada herhangi bir çözüm görülmedi. Suriye’nin federasyon sistemine geçmesinin daha önemli ve yerinde olacağını öngördük. Federasyon sistemi, en uygun siyasi çözüm yöntemidir ve tek çözüm yoludur” dedi.

Kuzey Suriye’nin idari yönetim bölgelerine ayrılmasının amacına da değinen Nimet Axa şunları dile getirdi: “İdari yönetim bölgelerine ayrılmasının amacı toplumun daha iyi örgütlenebilmesi ve kararların alınmasında idari bürokrasinin önünün alınmasıdır. En az ziyanla engelleri aşabilmek için bazı kararların acil uygulanmasına ihtiyaç var.”

Kuzey Suriye’nin yeni kanton ve federal bölgelerinin yönetim sisteminin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl olacağı konusundaki soruyu Nimet Axa şöyle yanıtladı: “Her federal bölgenin yönetimi bağımsız olacak. Her bölgenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulacak. Ancak sadece yönetim konusunda bağımsız olacak. Siyasi, askeri, ekonomi gibi alanlarda ise Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu çatısında birleşecekler.”

Demokratik Kuzey Suriye Federasyon meclislerinin seçimlerinin nasıl olacağı konusunda ise Nimet Axa şunları söyledi: “Kadınlar erkeklerle eşit olarak, yani %50 oranıyla katılacak. Genel olarak meclis üyelerinin %60’ı doğrudan seçmenler tarafından seçilecek. Geriye kalan %40 ise toplumun tüm kesimlerinin kendi aralarında yapacakları anlaşma ile olacak. Böylece tüm halkların, inançların ve mezheplerin hakkı güvenceye alınacak ve hepsi temsil edilmiş olacak. Ayrıca kadınların temsiliyeti %50 kota oranıyla güvenceye alınmış olacak.”

Nimet Axa, meclisin en küçük yönetim biriminden en üst yönetime doğru seçileceğini ve federal bölgeye kadar gideceğini söyledi ve şunları belirtti: “Komün seçimlerinin önümüzdeki yapılması için hazırlıklar yapılıyor. Ardından belde, ilçe, il ve kantonların seçimi olacak ve en son bölgede federasyonun demokratik halk meclisi ve demokratik halklar kongresi gerçekleştirilecek. Seçimler, en temelden başlayarak en yüksek yönetime ulaşana dek gidecek.”

Nimet Axa, Reqa halkının talepte bulunması halinde Reqa’nın, 4. Federal Bölge şeklinde federasyona katılabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Reqa özgürleştirildikten sonra kendi halkı tarafından yönetilecek. Eğer projemizi çatısı altında yönetime katılmak isterlerse Demokratik Halklar Kongresi’ne bir talepname gönderecekler. Halklar meclisi temsilcileri katılma konusunda uygun kararı verir. Reqa’nın yönetim şeklinin belirlenerek 4. Federal Bölge olarak federasyona katılabilmesi için oranın halkıyla anlaşmaya vararak bölgenin coğrafik özellikleri de göz önünde bulundurarak karar alırlar.”

 (ge/n)

ANHA