İletişim | Hakkımızda
ANHA

Reqqa Sivil Meclisi… beklentiler ve zorluklar- 1

DOSYA

Meclisin kurulma koşulları

SÎPAN SILO – KENDAL ŞÊXO

REQQA – Nisan 2017’de kuruluşu ilan edilen Reqqa Sivil Meclisi, önemli olan ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin sunulması çerçevesinde, Reqqa’da yaşamın yeniden düzenlenmesi ve toplumun örgütlendirilmesinde başta gelen yetkili ve sorumlu bir kurum.DOSIYA-MECLISA-SIVIL-YA-REQQA ‫(1)‬

2016 yılının kasım ayında başlayan Fırat’ın Gazabı Hamlesi’yle beraber, Reqqa Sivil Meclisi hazırlıklarına da başlandı. Meclisin kuruluşundaki amaç, Reqqa’da örgütlenme çalışmalarını yürütmek, denetlemek ve halka hizmet etmek.

Bölgenin kanaat önderleri ve uzmanlarla yapılan birkaç toplantı ve geniş tartışmalardan sonra, 18 Nisan’da meclis resmi olarak ilan edildi. Reqqa özgürleştirilene kadar meclis binası, geçici olarak Eyn İsa’da olacak.

Bu dosyamızda meclisin kuruluşuna ve temellerine dikkat çekeceğiz. Ayrıca hangi düşünsel temeller üzerinde kurulduğuna, bunun yanında yurttaşların örgütlendirilmesi doğrultusunda yürütülen çalışma ve faaliyetlere değineceğiz.

Reqqa’nın evlatlarının bir araya gelmesiDOSIYA-MECLISA-SIVIL-YA-REQQA ‫(1)‬ ‫‬

Reqqa Sivil Meclisi’nin bileşenleri Kürt, Arap, Türkmen ve diğer çeşitli oluşumlardan meydana gelen Reqqa toplumu şeklinde ele alınabilir.

Meclis; Reqqa halkının demokrasi, eşitlik ve toplumsal adalet temelleri üzerinde örgütlendirilmesi, ayrıca yurttaşlara sunulacak hizmetlerin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla inşa edildi.

Reqqa Meclisi, aynı zamanda Reqqa’nın yönetilmesi durumunu ifade eder ve kurumları içinde uygun gördüğü hususları pratiğe geçirir.OMER ELUS

Hazırlık komitesinin yaptığı birkaç toplantının ardından geçtiğimiz 18 Nisan’da MSD’nin Eyn İsa’daki merkezinde düzenlenen kurucu meclis toplantısında Reqqa Sivil Meclisi’nin kuruluşu ilan edildi.

Kurucu meclis toplantısında Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluşan 100’e yakın şahsiyet ile beraber QSD komutanları, Minbic ve Girê Spî Demokratik Özerk Yönetimleri, MSD üyeleri ve belirli sayıda konuk hazır bulundu.

MSD’nin Eyn İsa kasabasındaki binasında düzenlenen kurucu meclis toplantısında Leyla Mustefa ve Mehmûd Şiwax El-Bersan meclis eşbaşkanları olarak seçildi. Toplantıda ayrıca farklı alanlarda çalışma yürütecek olan 14 komite oluşturuldu.DOSIYA-MECLISA-SIVIL-YA-REQQA ‫(40436225)‬ ‫‬

Meclisin genel ilişkiler sorumlusu Ömer Elûş, meclis ilanının önemine değinerek şöyle konuştu: “Meclisin kurulmasının toplumsal önemi var. Bölgenin şu anki koşullarında içinden geçtiğimiz süreçte Reqqa Sivil Meclisi’nin kurulması önemlidir. Askeri güçlerin bölgeyi özgürleştirdikten sonra sivil bir meclisin ya da kurumun oluşturularak kurtarılan bölgeleri yönetmesi yönünde yurttaşların büyük bir kısmının iradesi birleşti.”

Meclis kararlarını bağımsız bir şekilde alıyor

Reqqa Sivil Meclisi, Reqqa’nın evlatlarından oluşuyor. Genel olarak yerel ve toplumsal kişilerden, aşiretlerin kanaat önderleri, mühendisler, öğretmenler, avukatlar ve alanında uzman teknokratlardan meydana geliyor. Meclisin büyük çoğunluğu bağımsız kişilerden oluşuyor ve herhangi bir siyasi partiye bağlı değiller.

Ömer Elûş, meclis çatısı altında yer alan üyelere ilişkin şöyle konuştu: “Reqqa’nın tüm evlatları bu meclis çatısı altında teröre karşı savaşmak için birleşti. Suriye’de siyasi sistemin değişmesi önemlidir. Reqqa Sivil Meclisi bünyesinde resmi olarak herhangi bir parti yoktur; fakat Suriyeli yurttaşlar arasından siyasi farklılığı olan Reqqalılar mevcuttur.”RESA ALHEBUD

Eluş, bunun ileriki zamanlarda meclisin partileri bünyesinde barındırmayacağı anlamına gelmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kadınlar ve gençler

Reqqa Sivil Meclisi içinde hem eşbaşkanlıklarda hem de meclis bünyesindeki birim ve kurumlarda kadınlar aktif olarak yer alıyor ve kadınlar ilk kez, Reqqa’nın yönetiminde rol oynuyor. Meclis iç tüzüğünün 24. maddesinin 3. bendine göre gençler meclisin iç sisteminde öncü role sahip. Reqqa Sivil Meclisi üyeliği sadece bir din veya mezhep, ya da sadece bir taraf için değil. Reqqalı tüm yurttaşlar meclise üye olma hakkına sahip.

Meclisin örgütsel yapısı

Reqqa Sivil Meclisi; divandan, biri kadın ve biri erkek olması kaydıyla meclis eşbaşkanlarından ve en az birinin kadın olması şartıyla 3 eşbaşkan yardımcısından oluşuyor.

Meclis, genel konsey tarafından oluşturulan, yerel komiteler olarak tanınan ve meclisin ilk toplantısında belirlenen 14 komiteden oluşuyor.

Komiteler şunlar: Ekonomi, maliye, güvenlik ve savunma, gözlem ve denetim, eğitim-öğretim, toplumsal örgütlenme, sosyal çalışmalar, sağlık, gençlik ve spor, toplumsal adalet, kadın, genel ilişkiler, basın, genel hizmetler ve belediyeler komitesi. Ayrıca enerji, su, kanalizasyon ve temizlik çalışmalarına bakan 3 büro, insani örgütler ve çalışmalar bürosu, fırın ve değirmenler bürosu.DOSIYA-MECLISA-SIVIL-YA-REQQA ‫(40436226)‬ ‫‬

Reqqa Sivil Meclisi Üyesi Reşa El Hibud, her komitenin yürütme konseyi ile koordineli olarak rolünü oynadığını ve yurttaşlarla direkt bağının olduğunu ifade etti.

Reqqa Sivil Meclisi ilan edildiğinden bu yana Reqqalı yurttaşlar komünlerini inşa etmeye devam ediyor. Şu ana dek 170 komün oluşturulmuş durumda. Bazı komünler birleşme kararı aldı ve buna göre de halk meclisleri kurdu.

Köy ve kasabaların halk meclislerinin yapılanması, Reqqa Sivil Meclisi’ne benziyor. Şimdiye kadar Eyn İsa, El Hîşe, Cerniye, El Keram, Tebqa ve diğer bazı halk meclisleri olmak üzere 8 meclis kuruldu.

Meclis hangi fikirler temelinde oluşturuldu?

Gelişim ve değişim çarkını ilerletebilmek için demokrasi, ortak yaşam, halkların kardeşliği ve terörle savaş gibi hususlar DAIŞ vahşetine uğrayan Reqqalı yurttaşların ortak tarzlarıdır.

Meclis aynı zamanda meclis iç tüzüğünün 36. maddesine göre kadınların siyasi, ekonomi ve toplumsal alanlardaki rollerini güçlendiriyor.

Meclis, yaşamın direği olarak gördüğü gençlerin duyarlılık ve sorumluluk düzeyinin yükselmesini ve her alanda gelişmelerini öngörüyor.

Meclis önündeki engeller

Çetelerin arkalarında bıraktığı maddi yıkımlar dışında psikolojik ve ideolojik yıkımlar da Reqqa Sivil Meclisi’nin karşılaştığı en büyük engeller arasında yer alıyor.

Reqqa’nın tüm köylerinin DAIŞ’ten özgürleştirilmesine rağmen yurttaşların geride bıraktıklarını unutabilmesi ve hayatlarında yenilikleri yaratması için halen zamana ihtiyacı var.

Acı dolu anılar yurttaşların halen zihninde yer buluyor. Çetelerin, karanlık günleri yurttaşlara anımsatan, duvarlara ve genel alanlara yazdıkları yazılar olduğu gibi duruyor.

Reqqa Sivil Meclisi, ileriki süreçlerde eğitim devreleri açarak yurttaşlara demokratik, çok renklilik, ortak yaşam, çevrebilim ve kadın özgürlüğü konularında ideolojik eğitimler vermeye başlayacak. Aktarılan bilgilere göre 30 kişilik bir grup eğitim devresine katılmaya hazırlanıyor.

Yarın: Meclise düşen büyük sorumluluklar ve meclisi bekleyen sorunlar

(ge/cj)

ANHA