İletişim | Hakkımızda
ANHA

Sergovend Rojava

İzlenim

Roni Qamışlo

HABER MERKEZİ – Cizire Kantonu özgür yaşamı inşa çalışmalarını her geçen gün daha da yaygınlaştırarak sürdürüyor. Özgür yaşamı inşa çalışmalarının önemli bir boyutunu temsil eden kültür sanat çalışmaları tartışma ve toplantılarıyla inşaya ciddi bir katılım sergiliyor. Geçtiğimiz aylarda tiyatro ve müzik alanında genişletilmiş toplantılarını gerçekleştiren Tev-Çand-Rojava bu kez Cizire kantonundaki tüm kültür sanat kurumlarından birçok kişinin katılımıyla 1. govend toplantısını yaptı.

Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı 1.govend toplantısı önemli tartışmalara tanık oldu. Sosyal devrim faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan kültür ve sanat kurumları Rojava govend çalışmalarını değerlendirdi. Kültürel devrimin öncülük ve halklaşma yönlerinin kapsamlı ele alındığı toplantı, devrimin yarattığı olanakların sonuna kadar kullanılarak toplumsal devrimi tamamlama düzeyini ele aldı.

Folklorik öğeler içerisinde özel bir yeri olan govend, bir bütün folklorik değerlerin aynası durumunda. Ortadoğuda son yüzyıl boyunca, değişik yöntemlerle ya yok edilen ya da Türk, Fars, Arap egemenlerinin elinde can çekişen folklorik ve kültürel değerlerin, kendine mal etme şeklinde Kürt kültürel soykırımının bir parçası halinde yürütülmesine karşın, Kürt ulusal kimliğinin ve özgür yaşamının canlandırılmasında govend kültürel bir anahtar rolünde. Sanatın toplumsallaşması mücadelesinde canlı ve zengin folklorik yaşamın ihtiyacına vurgu yapılan tartışmalarda, dilden ezgilere, giyim kuşamdan çirok ve oyunlara bir çok konuda örnekler verildi. Kendi olma, Kurdewar yaşam ve manevi değerlerle buluşmanın halklar açısından ne kadar değerli olduğu dile gelen konuşmalarda, govend sanatının asimilasyon ve kültürel soykırıma karşı ciddi bir toplumsal altyapı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Gerçektende kültürel mücadele ve govend faaliyetleri halkların ‘kendi olma’ çabasında ciddi bir konuma sahip. Kürt folklor çalışmalarında akademik yaklaşımlarda değerlendirildi. Demokratik özerk yönetim sistemi içerisinde akademi çalışmalarının vazgeçilmez olduğu yine sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde, fikirsel ve düşünsel yanın eksik bırakılmaması gerektiği dile geldi. Akademileşmenin toplumsal işlerin beyni ve zihniyet inşa merkezi olduğu gerçeğiyle; govend çalışmalarında amaç ve hedefler ortaya konuldu.

Folklor ve govend arasındaki ilişki, kavramsal tanımlanması ve içeriğinin araştırılması, teorik ve pratik yönleri akademik olarak nasıl yapılacak sorusuna yanıt aranırken, bilinçli ve geniş ufuklu çalışma tarzının öne çıkarılması gerektiği belirtildi. Öz güvene dayalı, folklor bilimini ciddi inceleyen ve örgütsel çalışmaları kurucu ve yapıcı bir şekilde ele alan yaklaşımların geliştirilmesi ihtiyacı vurgulandı.

Kürt halkının özgürlük arayışı ile kültürel tarihinin iç içe oluşunun ışığında, özgürlük ile estetik arasındaki ilişki değerlendirildi. Özgür olmadan güzel olunamayacağı gerçeği, en çokta kültür mücadelesinde kendini gösterirken, özgürlük mücadelesi büyüdükçe kültür çalışmalarının özelliklede govend faaliyetlerinin ne kadar renklendiği, canlandığı ve ortaya çıktığı görüldü. Kurumsallaşma ve örgütlenmenin anlamının vurgulandığı nitelikli tartışma düzeyi önemli kararlarla sonuca ulaşırken; govend çalışmalarının Kürt folklorik öğelerini ayakta tutmanın temeli olduğu açığa çıktı.

Ne zaman müziğin sesi yükselse Kürt govendi başlar. Müzik ve govend iki yoldaştır hakikat yolunda…Kürt dili gibi zengin ve renklidir Kürt govendi, rengarenk kıyafetler içerisinde her tavır ve harekette bir özgür dünya gizlidir. Davul ve zurnanın coşkun sesi savaş oyunlarından, bereketli zıraat işlerine kadar herşeye eşlik eder. Birlik, beraberlik, paylaşım govendin ruhundadır.Kolektivizm her figürde canlı ve bellidir. Şexani, devzere, se gavi, du mıl, bablekan, lorke, bagiye, şemirane vb. onlarca çeşit oyun Kürdistan’da yaşamın zenginliğini ifade eder. Oyunlardaki her adım, yeni ve özgür yaşamın adımına dönüşür. Rojava halaybaşı (sergovend) oluyor devrim halayında…