İletişim | Hakkımızda
ANHA

‘Tecrübe tarihten alındı, Ulusal Kongre çağrısı yapıldı’

CÎHAD ROJ

HABER MERKEZİ – Kürt Araştırmacı-Yazar Yusuf Xalidî, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve PKK’nin; yurtiçi, yurtdışı ve bölgesel konjonktürlere ilişkin yaptıkları analizler sonucu tarihten tecrübe aldıklarını ve Ulusal Kongre için çağrı yaptıklarını belirtti.

Siyasi Toplumsal Bilim ve Felsefe alanında araştırma yapan Xalidî; Kürtlerin kaderi iktidar savaşı yürütenlere kalırsa bu, bölgesel devletlerle yapılan görüşmelerde Barzanî liderliğindeki PDK’nin ulusal kongreyi düzenleme önünde engel olmasına neden olur.

Araştırmacı Yusuf Xalıdî, Kürtlerin içerisinden geçtiği hassas süreç ve Ulusal Kongre’nin düzenlenmesi konusunda düşüncelerini ANHA ile paylaştı.

*Ulusal kongrenin düzenlenmesi Kürtler için ne anlam taşıyor?

Siyasi Kürt parti ve örgütleri, Ulusal Kongre’nin düzenlenmesini, sürecin bir gereksinimi olarak gündemine almış durumda. Kürt Özgürlük Hareketi, Kürtlerin dört parça Kürdistan’da özgürlüğe kavuşmaları, birlik olmaları ve her alanda kendi kaderlerini belirlemeleri için mücadele veriyor. Kürtlerin yüzyıl savaşı devam ediyor. Uluslararası anlaşmalar sonucu bölgede devletçikler kuruldu ve bu devletçikler yoluyla Kürtlere birçok katliam yapıldı. Katliam politikalarına karşı Kürtler ve bölge halkları direnmeye, halk savaşı mücadelesi vermeye başladı. Halk devrimi halen devam ediyor.

Bu devletlerin iç ve dış politikası sonucu bazı halk devrimleri bastırıldı, ortadan kaldırıldı. Kürtler üzerinde içten parçalama politikası yürütüldü. Dış politikada ise büyük devletler ile bölgesel güçler arasındaki çelişkileri kullandılar, Kürdistan’ın zenginliklerini pazarlamak ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için onları bastırdılar ve uluslararasındaki siyasi durumlarını kullandılar. Bu politikayla Kürt Sorunu sadece bir iç sorunmuş gibi lanse etmek istediler. Bu politika Kürt ulusal hareketlerinin tüm parçalarda zayıf kalmasına, partilerin silikleşmesine ve bunun sonucunda Kürtlerin soykırımlardan geçmesine neden oldu.

Bu koşullarda, Kürt ulusal hareketleri, Kürtler üzerinde yürütülen bu politikaları ve katliamları sonlandırmak için birçok alanda örgütlemelere gittiler. Ancak ulusal dönüşüm, ulusal birlik ve dayanışma sağlanamadığı için Kürtler şiddetli savaşlarla yüz yüze kaldı. Kürtler bunu sağlayabilseydi birçok açıdan kazanırlardı ve birçok kesimin Kürtlere yaklaşımını değiştirebilirlerdi.

Kanımca ulusal dönüşümü, Ulusal Kongre’nin düzenlenmesinde görebiliriz. Herkes kendi tarafından siyasi, toplumsal, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda ulusal dönüşüm yapmalı ve herkes ihmal edilmemesi gereken bu kongreye katılmalı.

*90’lı yıllardan beri Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ulusal kongrenin yapılması için çabalıyor. Sizce neden yapılamıyor?

Öcalan’ın ve PKK’nin Ulusal Kongre’nin düzenlenmesi için yaptıkları çağrılar; onların, uluslararası ve bölgesel analizler yaptıklarını ve bunun sonucunda tarihten de ders çıkararak ulusal kongrenin düzenlenmesinin tam zamanı olduğunu tespit ettiklerini gösteriyor. Ulusal dönüşümün sağlanması gerektiği sonucuna varmışlar. Kürdistan’ın tüm parçaları, ulusal dönüşüm konusunda üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeliler.

Ulusal dönüşümün sağlanması ve bunun sonucunda Ulusal Kongre’nin düzenlemesi için yapılan çağrılar son derece önemlidir. Tüm Kürt siyasi kesimleri; artık Kürtlerin, Kürdistan’ın çıkarlarının parti, aşiret ve bölgesel çıkarların üstünde olduğunu kavramaları ve kabul etmeleri gerekiyor. Bu nedenle çağrıya olumlu yaklaşmalılar. Bölgedeki gelişmelerde rol sahibi olmaları için ulusal kongrenin bir an önce yapılması lazım.

Güçlerin, Kürdistan’ın çıkarları aleyhine yaptıkları anlaşmalar sonucu hakları gasp ediliyor, toprakları işgal ediliyor. Kürdistan’ın dört tarafında Kürtler üzerindeki komplolar giderek artıyor. Güçler arasındaki bu anlaşmalar, bölge halkının çıkarları aleyhinedir ve değişim-dönüşüm karşıtıdır. Halkların özgürlüğüne karşıdır.

*Sizce hangi Kürt tarafı ulusal kongrenin önünde engel oluşturuyor?

Şimdiye kadar çağrıya cevap vermeyen, haberlerden takip edebildiğim kadarıyla sadece bir taraf var. O da PDK’dir. Kürt Özgürlük Hareketi birçok toplantı, kongre ve görüşme gerçekleştirdi; ancak PDK bunların hiçbirine katılmadı. Nedeni bilinmiyor olabilir ama tahminlerime göre bölgesel iç dinamiklere ve iktidar savaşına bağlı bir durumdur. Bölge devletleriyle yapılan anlaşmalar veya yakınlaşmalarda bu tutumda etkilidir diye düşünüyorum. Tabi çeşitli güçler de Kürtlerin ulusal konularına ilişkin kararları Kürtler değil, kendileri almak istiyor. Bu, Ulusal Kürt Hareketlerine zarar veriyor. Çelişkilerin devam etmesine neden oluyor ve her açıdan Kürt davasına zarar veriyor.

*Uluslararası ve bölgesel güçler arasında da kongrenin düzenlenmesine engel olan çevreler var mı acaba?

Bölgesel güçlerin ve yürüttükleri politikaların etkisiyle şimdiye kadar bazı Kürt tarafların ulusal kongreye yanaşmamalarına neden oldu. Öteden beridir Türk devleti Kürtlerin statüsünü hiçbir yerde hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini birçok kez açıkladı. Kürtler statü sahibi olamasın diye Türk devleti bölgesel gerici güçlere, terörizme ve karanlık gruplara her fırsatta destek verdi. Ayrıca Kürtlere karşı savaşmaları için milliyetçi İslamcı kesimleri tahrik ederek terörist gruplara destek vermelerini sağladı

Türk devleti doğrudan Rojava ve Kuzey Suriye’yi işgal etti, Irak’a müdahale etti ve Başur hükümetine baskı yaparak Rojava ve Kuzey Suriye’ye kendi çıkarları doğrultusunda yaklaşmasını istedi.

Türk devleti ve iktidarcı güçler, Kürtler arası kardeşliğe engel oluyor. Kürt tarafları birbirinden uzak tutmaya çalışıyor ve aralarında çelişki yaratıyor. Kürtler arası çelişki oluşturmak için de siyasi, ekonomi ve askeri konularda Başur hükümetine baskı uyguluyor.

Ayrıca İran’ın ve bölgesel güçlerin politikası nedeniyle Suriye savaşında yerini alan bazı devletlerin ulusal kongreyi engellemelerine sebep oluyor. Onlar Kürtlerin mücadelesine, siyasi ve diplomatik başarılarına, Kürt davasının dünyada en üst seviyeye ulaşmasına sıcak bakmıyorlar.

Eğer bazı devletler Ulusal Kongre’nin düzenlenmesine destek vermezlerse, düzenlenmesinin önünde engel olmazlar diyebilirim.

(ge/cj)

ANHA